Služby Břeclav.net již nelze objednat!

1. října 2021 došlo ke sloučení společností Freebone s.r.o. (poskytovatel služeb Břeclav.net)
a
Nej.cz s.r.o. Společnost Nej.cz s.r.o. od tohoto data převezme aktivity spojené s provozem
a distribucí všech služeb a současně vstupuje do práv a povinností vyplývajících z uzavřených
smluv s koncovými zákazníky.

Pro uzavření nových smluv přejděte na webovou stránku www.nej.cz.